Εβδομαδιαία Εφημερία
Mon
00:00 - 24:00
Tue
00:00 - 8:00
Wed
08:00 - 24:00
Thu
00:00 - 8:00
Fri
08:00 - 24:00
Sat
00:00 - 8:00
Sun
Εφημερεύει
213 2009000
info@aglaiakyriakou.gr

ΝοσηλείαΝοσηλεία

Εξωτερικά ιατρείαΕξωτερικά ιατρεία

ΕπισκεπτήριοΕπισκεπτήριο

Υπηρεσίες ΥποστήριξηςΥπηρεσίες Υποστήριξης

Γραφείο Επικοινωνίας

Αίτηση Χορήγησης Ιατρικής Βεβαίωσης

Εθελοντισμός - Αίτηση